پالیسی محرميت

معرفی:

حفاظت از حریم خصوصی شما اولویت ماست. بنابراین، واحد لوجستیک ("ما" یا "ما") این پالیسی محرمیت را، برای توضیح شیوه‌های مربوط به جمع‌آوری، استفاده و افشای معلومات/اطلاعات که به عنوان و زمانی که شما از خدمات/برنامه ما استفاده میکنید آنرا دریافت کرده ایم، فراهم کرده است. برای اهداف این پالیسی محرمیت، «خدمات» به تمام خدمات که در تعریف شرایط و amp; ضوابط گنجانده شده است اشاره دارد. این پالیسی محرمیت فقط برای آن ویب‌ سایت‌ ها، دستگاه‌ ها، خدمات و برنامه‌ ها قابل اجرا است که در این «خدمات» گنجانده شده است و برای هیچ ویب‌ سایت، خدمات و/یا برنامه‌ های شخص ثالث اعمال نمیشود، حتی اگر از طریق خدمات ما یا اعمال شرکت‌ هایکه مالک آن‌ ها نبوده ایم، آنرا کنترول نمیکنیم یا افرادی را که مدیریت نمیکنیم قابل دسترسی باشند، مگر اینکه به صراحت در این پالیسی محرمیت تعریف شده باشد.:


این پالیسی محرمیت ذیل را شرح میدهد:

 1. انواع معلوماتی که واحد ممکن است جمع آوری کند و/یا هنگام نصب، دانلود، ثبت نام، دسترسی یا استفاده از خدمات ما شما ارائه دهید.
 2. شیوه های اتخاذ شده برای جمع آوری، استفاده، نگهداری، حفاظت و افشای آن معلومات/اطلاعات خاص.

 1. ما به‌ صورت آفلاین یا در ویب‌ سایت‌ های که ممکن است از طریق خدمات ما به آنها دسترسی داشته یا نداشته باشید، جمع‌ آوری میکنیم.
 2. شما به هر شخص ثالث ارائه میدهید یا توسط آن جمع آوری میشود. اشخاص ثالث ممکن است پالیسی ها خود را داشته باشند که ما شما را تشویق میکنیم قبل از ارائه هر گونهمعلومات آنها را بخوانید.

لطفاً این پالیسی محرمیت را به دقت بخوانید تا به طور کامل پالیسی ها و شیوه‌ های ما را در رابطه با معلومات خود و نحوه برخورد با آن درک کرده و تأیید کنید. اگر با این پالیسی ها و روش‌ ها موافق نیستید و نمی پذیرید، لطفاً از نصب، دانلود، دسترسی، ثبت نام یا استفاده از خدمات و پلتفارم خودداری نمایید. با نصب، دانلود، ثبت نام یا استفاده از خدمات، شما صریحاً با این سیاست پالیسی محرمیت موافقت کرده و می پذیرید. این پالیسی ممکن است هر از چند گاهی تغییر کند. همه کاربران خدمات ملزم خواهند بود که تایید نمایند که شرایط این پالسی را، با علامت گذاری موافقت خود از طریق برنامه موبایل یا ویب سایت واحد لوجستیک، بررسی کرده و پذیرفته اند. استفاده مداوم شما از خدمات پس از آن که ما تغییراتی ایجاد میکنیم به منزله تایید آن تغییرات تلقی میشود.


معلومات که ما جمع آوری میکنیم و نحوه جمع آوری آنها

ما معلومات را از و در مورد کاربران خدمات جمع آوری میکنیم:

 • از شما فقط زمانیکه آن را در اختیار ما قرار دهید.
 • به طور خودکار و مستقیما از شما یا از دستگاه شما هنگام استفاده از خدمات.
 • از طرف اشخاص ثالث که ممکن است شما اجازه جمع آوری اطلاعات را داده باشد یا نه. ما همچنین ممکن است معلومات راجع به موقعیت مکانی شما از هر کس مانند شخص ثالث که در تکمیل سفارش دخیل است به دست آوریم.

معلومات که به ما میدهید

معلومات را که شما مستقیما در اختیار ما قرار میدهید جمع آوری میکنیم. زمانیکه شما فورم را پر میکنید، درخواست میکنید که راهنما (راننده)، منتقل کننده و/یا از طریق خدمات باشید، وارد حساب خود میشوید، یک محموله را ارسال میکنید یا میپذیرید، درخواست حمایت مشتری میکنید یا با ما ارتباط برقرار میکنید، معلومات جمع آوری میکنیم. هنگامیکه با واحد لوجستیک حسابی ایجاد میکنید، با ما تماس میگیرید، درخواست میکنید، به خدمات دسترسی پیدا میکنید یا از آن استفاده میکنید، ممکن است از شما بخواهیم معلومات را ارائه دهید:

 1. از طریق اشیایکه شما یا شرکت شما ممکن است شناسایی شوید یا ممکن نشوید، مانند نام، آدرس، مکان، شناسه ایمیل، هویت دولتی (CNIC)، NTN، معلومات بانکی، شماره تیلفون، بررسی های شرکت، DOB، عکس، شناسه کارفرما، عنوان شغلی ، و/یا هر تعیین کننده دیگر هویت که توسط آن ممکن است به صورت آنلاین یا آفلاین با شما تماس گرفته شود.
 2. این به طور مستقیم راجع به شما یا شرکت شما میشود، اما ممکن است شما را به صورت جداگانه شناسایی نکند. این میتواند شامل معلومات حمل و نقل، مکان تحویل و/یا آدرس تحویل و غیره باشد.

هر گونه معلومات که شما آگاهانه یا ناآگاهانه در اختیار ما قرار دهید ذخیره خواهد شد که ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 1. معلومات که با پر کردن یا ارسال فورم ها برای استفاده از برنامه موبایل و/یا ویب سایت واحد لوجستیک ارائه میکنید. این شامل معلومات ارائه شده در زمان ثبت نام و/یا اشتراک، ارسال مطالب، درخواست خدمات بیشتر، و/یا ثبت نام به عنوان مشتری، منتقل کننده و/یا راننده (راهنما) است.
 2. ممکن است از شما بخواهیم زمانیکه وارد مسابقه یا تبلیغ میشوید که توسط ما حمایت میگردد، و/یا وقتی مشکل را گزارش میکنید، معلومات ارائه دهید.
 3. سوابق مکاتبات شما از جمله شناسه ایمیل و/یا شماره تیلفون هنگام تماس با واحد واحد لوجستک.
 4. پاسخ‌ های شما به نظرسنجی‌ ها و بازبینی‌ های که ممکن است از شما بخواهیم برای تحقیق و/یا تلاش‌ های دیگر تکمیل کنید. استفسارات جستجوی شما در خدمات و/یا پلتفارم و غیره.
 5. برای مشتریان: اگر مشتری هستید که از خدمات استفاده میکنید و برای درخواست حمل و نقل پیشنهاد میدهید، ما جزئیات مربوط به سفارش شما مانند تاریخ و زمان درخواست شما، مکان و زمان دریافت و تحویل، توضیحات منتقل کننده، هویت فرستنده و گیرنده و/یا معلومات دیگر مرتبط را جمع‌ آوری میکنیم،
 6. برای منتقل کننده ها: اگر شما منتقل کننده هستید، ما معلومات را راجع به پیشنهادات شما در مورد سفارشات فعال و همچنین معلومات در مورد پذیرش و تکمیل سفارش، از جمله معلومات مربوط به وسیله نقلیه، راننده، بیمه و/یا معلومات دیگر قانونی را جمع آوری میکنیم.
 7. برای رانندگان (راهنما): اگر شما راننده هستید که سفارش را از طرف منتقل کننده حمل میکنید، ممکن است معلومات را در مورد سفر شما جمع آوری کنیم تا تحویل سفارش، موقعیت مکانی شما، معلومات قانونی و/یا معلومات دیگر را انجام دهیم.


جمع آوری و ردیابی خودکار معلومات

هنگامیکه از خدمات استفاده میکنید یا به آن دسترسی دارید، برنامه های تیلفون همراه ممکن است به طور خودکار موارد زیر را جمع آوری کنند:

 • معلومات استفاده و اولویت: زمانیکه به پلتفارم دسترسی پیدا میکنید و از آن استفاده میکنید، ممکن است به صورت خودکار جزئیات دسترسی شما را جمع آوری کند به و استفاده از خدمات و پلتفارم، از جمله، جزئیات مکان، گزارش سفر هواپیما، و هر گونه از این قبیل ارتباطات و منابع که از طریق یا خدمات یا پلتفارم به آنها دسترسی دارید و استفاده میکنید. ما همچنین معلومات جمع آوری میکنیم راجع به نحوه تعامل شما با خدمات ما, . اولویت ها و تنظیمات خاص شما
 • معلومات دستگاه: همچنین ممکن است معلومات مربوط به دستگاه تیلفون همراه شما را جمع آوری کنیم, اتصال اینترنت, از جمله شناسه دستگاه منحصر به فرد دستگاه، سیستم عامل (OS) ، آدرس IP منحصر به فرد, نوع بروزر, . معلومات شبکه تیلفون همراه و/یا شماره تیلفون همراه
 • معلومات و فایل های ذخیره شده: ما همچنین ممکن است به ابرداده های شما و معلومات دیگر مرتبط دسترسی پیدا کنیم معلومات مرتبط نگهداری شده در دستگاه شما.
 • معلومات موقعیت: ارائه خدمات به کاربران ما مستلزم جمع آوری معلومات موقعیت است. بستگی به خدمات که استفاده میکنید دارد , ممکن است معلومات مربوط به موقعیت دقیق و/یا تقریبی شما را از طریق جمع آوری کنیم استفاده از GPS ، آدرس IP و/یا Wi-Fi برای منتقل کنندگان و رانندگان که از خدمات ما استفاده میکنند، معلومات موقعیت را زمانیکه برنامه موبایل مربوطه در پیش زمینه و/یا پس زمینه (بطور مثال، برنامه تیلفون همراه باز است اما روی صفحه نمایش نیست) دستگاه آنها اجرا میشود
 • معلومات رفتاری: ممکن است در طول زمان معلومات درباره فعالیت های شما جمع آوری کنیم و در ویب سایت های شخص ثالث، برنامه های کاربردی یا خدمات دیگر آنلاین

لطفا توجه داشته باشید که اگر نمی خواهید معلومات شما را جمع آوری کنیم، انستال نکنید، دانلود کنید, دسترسی و استفاده از خدمات کنید


دسترسی و اصلاح اطلاعات شخصی شما

شما میتوانید با ورود به خدمات به صورت دوره ای معلومات شخصی خود را بررسی و اصلاح کنید و بازدید از پروفایل حساب کاربری خود. همچنین میتوانید برای ما ایمیل به آدرس infopk@wahydlogistics.com بفرستید تا درخواست در اصلاح خود. معلومات که با ما به اشتراک گذاشته اید را داشته باشید. نمی توانیم معلومات شخصی شما را حذف کنیم مگر با حذف حساب کاربری شما. ما درخواست تغییر را نمی پذیریم, اگر فکر میکنیم این تغییر میتواند هر قانون یا حقوق را نقض کند، معلومات را اصلاح یا تصحیح کنید نیاز به هر شکل .


امنیت اطلاعات

ما اقدامات مناسب را برای کمک به ایمن سازی اطلاعات/معلومات شخصی شما در برابر موارد غیرمجاز استفاده، دسترسی، از دست دادن، افشا و/یا تغییر انجام میدهیم تمام معلومات که به اشتراک میگذارید و در اختیار ما قرار میدهید بطور محفوظ در سرورهای امن ما ذخیره میشود. هر معامله آنلاین رمزگذاری میشود تا از چشمان کنجکاو دور بماند. درحالی که امنیت معلومات/اطلاعات شخصی شما ممکن است به شما بستگی داشته باشد. شما مسئول محرمانه نگه داشتن رمز عبور خود در هنگام استفاده از خدمات ما هستید لطفا مطمئن شوید که از به اشتراک گذاشتن رمز عبور خود با دیگران یا ارائه معلومات در مناطق عمومی مربوط به خدمات خودداری کنید با این حال، هیچ تدابیر امنیتی کاملاً تضمین شده یا غیرقابل عبور نیست. انتقال اطلاعات/معلومات شخصی از طریق اینترنت, برنامه‌ های تیلفون همراه و/یا پلتفارم‌ ها کاملا محافظت نمی‌ شوند. ما نمی توانیم اعمال گروه های ثالث آنهاییکه انتخاب میکنید که میتوانید معلومات حساب/شناسه خود را با به اشتراک بگذارید کنترول کنیم. بنابراین، خطر انتقال معلومات شخصی شما در چنین پلتفارم کاملا به عهده خود شما است


استفاده بین المللی از معلومات

واحد لوجستیک در حال حاضر فقط در پاکستان در دسترس بوده و برای اشخاصیکه در پاکستان هستند در نظر گرفته شده است. اگر به نحوی خدمات را از هر کشور دیگر با قوانین اصلی متفاوت استفاده میکنید, لطفا آگاه باشید که شما معلومات/اطلاعات شخصی خود را از آن کشور به پاکستان انتقال میدهید. با ارائه هرگونه معلومات از جمله شخصی معلوامات، مربوط به خدمات، شما با انتقال , موافقت میکنید ذخیره و پروسس آن


تغییرات در پالیسی محرمیت ما

ما پالیسی محرمیت خود را هر چند وقت به روز خواهیم کرد. اگر ما تغیرات اساسی در پالیسی ها و/یا نحوه برخورد ما با معلومات شخصی شما ایجاد کنیم, یک پالیسی محرمیت جدید در این صفحه ویب سایت پست شده و بلافاصله به شما از طریق ایمیل در آدرس ایمیل اصلی که در حساب شما مشخص شده است اطلاع داده میشود. شما مسئول هستید که ما را با ایمیل آدرس به روز، فعال و قابل تحویل وبرای بازدید از پالیسی محرمیت برای هر گونه تغییرات متناوب ما را مطمئن سازید.


معلومات تماس

اگر در مورد پالیسی محرمیت ما سوال، نظر یا استفسارات دارید، لطفا با ما تماس بگیرید: infopk@wahydlogistics.com