لوجستیک سرتاسر آسیای مرکزی اولین بازار

!!مایل خالی دیگر نیست. امروز به تابلوی بار ما برای رانندگان لاری بپیوندید

سوال دارید؟ با ما در 0781228855 تماس بگیرید یا برنامه ما را دانلود کنید

empty img

واحد لوجستیک در حال تغییر صنعت لوجستیک از طریق بازار لوجستیک با فناوری فعال در پاکستان است که در آن ارسال کنندگان و حمل کنندگان میتوانند بطور یکپارچه در انجام معاملات لوجستیکی انتها – به – انتها در یک ایکوسیستم دریجیتال امن شرکت کنند

بازار وحید لوجستیک به حمل و نقل این امکان را میدهد که بار را جستجو کنند، قیمت را ارائه دهند و محموله ها را بدون هیچ زحمتی رزرو کنند. ارسال کنندگان همچنین به اکوسیستم دیجیتال ما دسترسی دارند، که آنها را قادر می سازد در زمان برای کسب و کار اصلی خود صرفه‌جویی کنند، نرخ رقابتی بددست آورند و محموله ها را به موقع ردیابی کنند