با ما تماس بگیرید

لطفا فورم ذیل را پر نمایید تا نماینده در اسرع وقت با شما تماس بگیرد

  • دفتر مرکزی (کابل) : اپارتمان چهارم، منزل سوم، ساختمان ششم، جاده شاهد، نزد چهاراهی حاجی یعقوب، شهرنو کابل
  • ایمیل آدرس : info@wahyd.com