شرایط و ضوابط

این شرایط و ضوابط (T&C) در مورد تمام سفارشاهاییکه مشتری به طور جمعی به واحد لوجستیک پیشنهاد میکند و نهادهای دیگر وابسته به شرکت واحد گروه اعمال میشود. مگر اینکه به طور خاص در این قوانین و مقررات بیان شده باشد.

 1. خدمات
  1. خدمت www.wahydlogistics.com («سایت») و برنامه تیلفون همراه مرتبط («برنامه موبایل») (مجموعا «پلتفارم») نهادهایی را که نیاز به ارسال کالاهای («مشتری») به طور جمعی دارند، با همه خدمات ارائه شده در سایت و برنامه تیلفون همراه، «خدمت(ها)» وصل میکند. بعضی از ویژگی‌ های پلتفارم و خدمت ممکن است مشمول چند دستورالعمل، شرایط یا قوانین اضافی که در ارتباط با چنین ویژگی‌هایی ارائه میشوند، باشند. تمام اصطلاحات، دستورالعمل‌ ها و قوانین اضافی در صورت لزوم با ارجاع به قوانین و مقررات گنجانده شده‌ اند.
  2. تعاریف: (الف) سفارش: به عنوان درخواست خدمات حمل و نقل ارائه شده توسط مشتری تعریف میشود (ب) کالا: تجهیزات که باید حمل شوند.
 2. شرایط عمومی کارگزاری
  1. به صراحت تعریف شده است که مشتریان، رانندگان (راهنماها) درک و توافق دارند که واحد به عنوان یک نهاد مستقل عمل میکند و نه به عنوان یک حامل، در فروش، مذاکره، ارائه و ترتیب حمل و نقل برای جبران خسارت.
  2. حمل و نقل بار: واحد به صراحت با هر سفارش قراردادهای متقابل با همدیگر میکند. این توافقنامه ها باید با تمام مقررات قابل اجرا ملی و حکومتی مطابقت داشته و باید شامل مقررات ذیل باشد: (الف) مشتریان، انتقال دهندگان، رانندگان باید موافقت کنند که در برابر تمامی خسارات، ادعاها یا ضررهایی که ممکن است ایجاد شود، از جمله از دست دادن و آسیب به کالا، دزدی، تاخیر، آسیب مالی، آسیب شخصی یا مرگ، از واحد دفاع نموده، غرامت را پرداخت وآنرا بی ضرر نگهدارند.
  3. هر سفارش که از پلتفارم واحد استفاده میکند مشمول یک توافق نامه خدماتی خواهد بود که شرایط مندرج در اینجا را به طور کامل و شرایط و ضوابط لازم دیگر برای تکمیل خدمات را در بر میگیرد.
  4. رسیدها و بل ها: در صورت درخواست واحد موافقت میکند که مدارک مبنی بر پذیرش و تحویل کالا در را به شکل امضا شده همانطور که مشخص شده است در اختیار شما قرار دهد. شرایط و ضوابط اسناد حمل و نقل مورد استفاده توسط واحد قابل تصحیح، تغییر یا اصلاح نیست.
  5. مسئولیت بیمه حمل و نقل به عهده مشتری میباشد.
 3. شرایط عمومی حامل
  1. اسناد سازی: گروه ها (مشتریان، حمل و نقل کنندگان، رانندگان) از فورم های اسناد سفارش (الکترونیکی یا غیره) همانطور که توسط پلتفارم ارائه شده است استفاده خواهند کرد. شرایط و ضوابط این توافقنامه بر موارد مندرج در آن فورم یا هر فورم(های) دیگر که توسط گروه ها در هنگام گرفتن و تحویل کالا استفاده میشود، ارجحیت دارد.
 4. تعهدات انتقال دهنده
  1. انتقال دهنده در قبال دستورالعمل‌ های به‌ موقع و دقیق تحویل و شرح محموله از جمله هرگونه الزامات خاص مورد نیاز توسط مشتری، مسؤل است.
  2. انتقال دهنده تنها مسئول بارگیری، تخلیه، کالا برای حمل و نقل ایمن است.
  3. انتقال دهنده موظف است کالا را در شرایط ایمن تا زمان تحویل با رعایت تمام قوانین و مقررات قابل اجرا حفظ کند.
  4. انتقال دهنده موافقت میکند که هر گونه معلومات یا اسناد لازم را برای رعایت قوانین ارائه دهد. هر نماینده که از طرف فرستنده در برنامه ‌ریزی محموله‌ ها یا انجام هر گونه عملکرد دیگر بر اساس این ماده تضمین می ‌کند و نشان میدهد که این حق را دارد که از طرف فرستنده اقدام کند و از نظر قانونی تعهد کند. واحد هیچ مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از عدم رعایت این فقره توسط فرستنده ندارد.
  5. انتقال دهنده صراحتا واحد را از هرگونه مسئولیت در قبال هرگونه از دست دادن، آسیب یا صدمه به اموال یا امکانات خود بخشیده و آزاد میکند.
 5. محدودیت های مسئولیت
  1. محدودیت های مسئولیت
   (الف) تا زمانیکه به صراحت نوشته نشده باشد، واحد هیچ گونه ضمانت نامه، مستقیم یا ضمنی، از جمله، بدون محدودیت در مورد محموله ها، کالاهای در حال عبور یا با توجه به معلومات ارائه شده در پلتفارم، تضمین نمی کند.
   (ب) واحد تحت هیچ شرایط مسئولیت تأخیر یا خسارت را ندارد، مگر اینکه قبل از سفر، به صورت کتبی و با امضای نماینده رسمی واحد بین طرفین توافق شده باشد.
  2. محدودیت قانونی: در صورتیکه عملکرد یکی از طرفین تحت تأثیر هر علت خارج از کنترل محدودیت قانونی: در صورتیکه عملکرد یکی از طرفین تحت تأثیر هر علت خارج از کنترل منطقی آن طرف قرار گیرد، از جمله بدون محدودیت، آتش سوزی، اعتصاب کارگری، شورش، شرایط آب و هوا، آشوب های محلی یا ملی برای عملیات حمل و نقل، تعمیرات تجهیزات، کمبود سوخت. یا مقررات دولتی، مگر اینکه علت قابل انتساب یا سهو آن طرف نباشد و طرف مزبور اقدامات معقول را برای از بین بردن یا کاهش آثار علت مربوط انجام دهد، در این صورت اجرای تمام دوره های زمانی ذکر شده در اینجا و عمل در طول تداوم وقفه تمام تعهدات مورد نیاز در اینجا به تعویق خواهد افتاد و این طرف باید فورا به طرف دیگر اطلاع دهد. چنین دوره از توقف به هیچ وجه نباید قوانین و مقررات را باطل کند، با این وجود، در آغاز مجدد عملیات، هر گونه فعالیت تحت تأثیر طرف باید دوباره ادامه یابد.
 6. ادعاها :
  1. ادعاهای محموله :
   (الف) انتقال دهنده باید در ظرف یک ماه ادعای گم شدن، کمبود یا آسیب رساندن به واحد را مطرح کند. انتقال دهنده باید مراحل حل اختلاف مشخص شده در پالیسی شرکت را در مدت 6 ماه آغاز کند.
   (ب) صریحا درک و پذیرفته شده است که واحد در قبال هیچ گونه ضرر، آسیب یا تأخیر در حمل و نقل مسئولیت ندارد، مگر اینکه ناشی از عمل یا اقدامات سهل‌ آمیزی شرکت یا کوتاهی در انجام کار باشد.
   (ج) واحد در قبال خسارات استثنایی، اتفاقی یا تبعی مربوط به از دست دادن، آسیب یا تاخیر در حمل و نقل مسئولیت در قبال انتقال دهنده یا هیچکس دیگر نخواهد داشت، مگر اینکه انتقال دهنده قبلا به شکل کتبی یا الکترونیکی، در صورت لزوم، اطلاع داده باشد، یا هنگام پذیرش سفارش یا مجموعه ای از سفارشات با ماهیت طبیعی، طبقه بندی و ارزش تقریبی هر گونه خسارت، و واحد به طور خاص به صورت کتبی یا الکترونیکی با پذیرش مسئولیت آن موافقت میکند.
  2. تمام ادعاهای دیگر: همه گروه ها (انتقال دهنده، رانندگان، مشتری) باید ظرف 30 روز بعد از اطلاع از هرگونه ادعا به غیر از ادعای ضرر یا خسارت، یکدیگر را مطلع کنند، و این ادعاها را ظرف 60 روز از تاریخ به طرف مقابل تسلیم کنند.
  3. دعاوی مربوط به صورتحساب/بل: هر گونه اختلاف در مورد صورتحساب/بل باید به صورت کتبی (ایمیل یا غیره)، دقیقا نشان دهنده ماهیت اختلاف باشد و در صورت لزوم، ظرف یک ماه از تاریخ صورتحساب یا به واحد تحویل داده شود، یا چنین اختلاف تسلیم شده تلقی شده و صورتحساب به طور غیرقابل انکار معتبر فرض میشود.
 7. پرداخت غرامت :
  1. واحد باید انتقال دهنده، رانندگان و کارکنان، را غرامت دفاع و حفاظت کند از هرگونه مسئولیت، ادعا ها، ضرر، جریمه، مجازات، هزینه‌ ها، فرجام، یا مطالبات به حساب یا خسارت از هر ماهیت، از جمله، اما نه محدود به آسیب شخصی، آسیب مالی، آسیب به کالا، یا هر گونه ادغام آنها، متحمل شده یا ادعا توسط هر شخص یا اشخاصی متحمل شده که ناشی از خدمات واحد ارائه شده در ارتباط با این قرارداد باشد تا جایی که چنین ادعایی ناشی از (1) سهل انگاری (2) سوء رفتار عمدی (3) تخلف کارکنان واحد از قوانین و مقررات قابل اجرا یا. (IV) ت